İÇ PAYDAŞLAR

  • Akademik personel
  • İdari ve teknik personel
  • Öğrenciler
DIŞ PAYDAŞLAR
  • İldeki kamu kurum ve kuruluşlar

Birim Yöneticisi

Doç. Dr. Ahmet Ali SÜZEN

Birim Kalite Temsilci

Dr. Öğr. Ü. Serdar PAÇACI

Kalite Komisyonu Üyesi

Dr. Remzi GÜRDİDAN

2022 Birim Faaliyet Raporu