Doç. Dr. Ahmet Ali SÜZEN Merkez Müdürü
Dr. Öğr. Ü. Burhan DUMAN Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Ü. Kıyas KAYAALP Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Ü. Tuna GÖKSU Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Ü. Serdar PAÇACI Yönetim Kurulu Üyesi
Öğr. Gör. Remzi GÜRFİDAN Yönetim Kurulu Üyesi
Öğr. Gör. Enes AÇIKGÖZOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi